Kontaktujte nás pre nové riešenie či ideuinfo@medmark.sk

Fakturačné údaje

Medmark s.r.o.

Nová Ves nad Váhom 107

916 31 Nová Ves nad Váhom


IČO: 46 246 061, DIČ: 202 3288 366, IČ DPH: SK202 3288 366

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Po, vložka číslo: 24696/R

kontakt